Muusikatöö

Muusikatöö

“Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus: Kasvatades järgmist põlvkonda ülistajaid”

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuse eesmärk

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuse eesmärgiks on kasvatada järgmist põlvkonda ülistajaid ning olla kogu südamest Jumala kiitjateks. Meie muusikateenistuse all toimetavad nii kogenud ülistajad, noored ülistajad kui ka väikesed muusikud. Ülistus on meie jaoks midagi enamat kui vaid muusika ja instrumendid – see on mõtteviis ja teenimine. Me ei tegele ülistuses enda näitamisega, vaid aitame tuua Jumala ligiolu koguduse teenistusse.

Hea ülistaja omadused

Hea ülistaja on alandlik, pühendunud ja igatseva südamega. Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus on üks suur meeskond, kes toetavad ja kasvavad koos, otsides ja kiites Jumalat. Meie eesmärk on luua keskkond, kus igal üksikisikul on võimalus oma andeid ja oskusi kasutada ning Jumalat teenida.

Koostöö teiste kogudustega

Kord kuus koondame kokku mitu kogudust, et koos ülistusõhtutel ülistuses ja palves Jumalat teenida. Samuti toetame võimalusel teiste koguduste ülistustööd. Usume, et ühendades jõud, saame veelgi võimsamalt Jumalat kiita ja tema lähedust kogeda.

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus on avatud kõigile, kes soovivad Jumalat teenida läbi muusika. Ootame sind liituma meiega, olgu sul kogemusi palju või vähe. Meie meeskond on valmis sind toetama ja aitama sul kasvada ülistajana.

Tule ja avasta ülistamise rõõm koos meiega Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuses!

Meediatöö

Meediatöö

Türi Kristliku Misjonikoguduse mitmekülgne multimeedia töö

Türi Kristliku Misjonikoguduse multimeedia töö on mitmekülgne ja pakub väljakutseid nii uutele kui ka vanadele töötegijatele. Meie kogudus annab võimaluse end proovile panna heli, video ja meediatöö alal.

Multimeedia töö tähtsus tänapäeva ühiskonnas

Tänapäeva ühiskonnas on multimeedia töö kogudustes saamas järjest olulisemaks teenimise valdkonnaks. Eriti tugevalt tundsime seda COVID-19 pandeemia ajal, mil inimesed said osa meie koguduse teenistustest just videoülekannete kaudu. Multimeedia võimaldab meil jõuda inimesteni, kes ei saa alati osaleda füüsiliselt koguduse üritustel. See on suurepärane viis jagada sõnumit ja teenida kogukonda.

Liitu meiega ja proovi multimeedia tööd

Kutsume just sind, kes tunned, et multimeedia töö võiks olla sulle väljakutseks, meiega liituma. Sinu seljataga on meeskond inimesi, kes sind algusest lõpuni toetavad. Koos saame olla meeskond, kes teeb Jumala tööd, mis on sama tähtis kui iga muu koguduse töövaldkond.

Olenemata sellest, kas sul on juba kogemusi multimeedia valdkonnas või oled alles alustaja, pakume sulle võimalust õppida ja kasvada. Meie koguduses on olemas vajalikud seadmed ja tugi, et saaksid end arendada heli-, video- ja meediatöö alal.

Multimeedia töö hõlmab mitmeid erinevaid ülesandeid, millest igaüks pakub oma väljakutseid. Heli töö hõlmab helisüsteemide seadistamist nii kohapeal kui ka otseülekannete jaoks. Video töö hõlmab otseülekannete ja salvestuste tegemist, et inimesed saaksid osa koguduse teenistustest ka siis kui nad asuvad välismaal või ei saa mingil muul põhjusel tulla kohapeale. Meediatöö hõlmab sõnade ja kirjakohtade näitamist ekraanil, et aidata inimestel jälgida jumalateenistusi ja muid üritusi.

Kui sa tunned, et sul on huvi ja soov panustada multimeedia töösse, võta meiega ühendust. Oleme avatud uutele ideedele ja ootame sind meie meeskonda. Saad olla osa Jumala tööst ja teenida kogudust läbi multimeedia.

Liitu meiega ja avasta, kui põnev ja tähtis võib olla multimeedia töö koguduses!

Evangelism and Misjon

Evangelism and Misjon

Evangelism ja misjon meie koguduses

Meie kogudus on alati pööranud suurt tähelepanu evangelismile ja misjonile. Juba koguduse rajamisest peale oleme püüdnud jõuda inimesteni nii meie linnas, Eestis kui ka kaugemal, tuhandete kilomeetrite kaugusel. Oleme saatnud välja lühiajalisi misjonimeeskondi, et kuulutada evangeeliumi kaugetes maades, kuid samal ajal teeme pidevat evangeelset tööd Türi linnas, eriti laste- ja noortetöös ning jalgpalli teenistuses. Lisaks sellele korraldame igakuiseid käesirutusprogramme abivajajatele.

Draama kui väljasirutuse vahend

Meie kogudus sündis kesk-Eestis, kui me korraldasime draamaetenduse “Taeva väravad ja põrgu leegid”. Selle etenduse ajal vastas üle 70 inimese altarikutsetele ning nad võtsid vastu Jeesuse Kristuse kui oma isikliku Päästja. See võimas evangeelne draama on olnud meie koguduses pidevalt kasutusel ja alati on selle kaudu tulnud inimesi usule.

Lisaks meie kohalikule tööle on see draama saanud üheks peamiseks väljasirutuse vahendiks ka teistes Eesti, Baltikumi ja paljude teiste maade ja rahvaste jaoks. Oleme alati avatud uutele väljakutsetele, millega jõuda mittekristliku kogukonnani. Usume, et koguduse kõige olulisem eesmärk on jõuda nendeni, kes veel ei tunne Jeesust.

Pidev otsing uute võimaluste järele

Evangelism ja misjon on sügavalt juurdunud meie koguduse DNA-sse ning me ei jää kunagi seisma saavutatu juurde. Oleme pidevalt otsimas uusi võimalusi ja vahendeid, kuidas kuulutada evangeeliumi ja jõuda inimesteni, kes veel ei ole kuulnud Jeesusest.

Korraldame oma linnas erinevaid üritusi, mis on suunatud mittekristlastele. Lisaks draamaetendustele oleme korraldanud kontserte, seminare ja kogukondlikke üritusi, et luua platvorme, kus inimesed saavad kuulda Jumala armastusest ja päästest. Oleme avatud ka uutele tehnoloogilistele võimalustele, nagu sotsiaalmeedia ja veebipõhised platvormid, et jõuda laiema auditooriumini.

Samuti teeme koostööd teiste kogudustega ja organisatsioonidega, et tugevdada meie misjonitööd. Oleme osa suuremast võrgustikust, mis ühendab erinevaid kogudusi ja misjonäre üle Eesti ja maailma. Selline koostöö võimaldab meil jagada ressursse, kogemusi ja teadmisi ning töötada üheskoos selle nimel, et rohkem inimesi jõuaks Jumala armastuseni.

Meie kogudus on pühendunud sellele, et kõik inimesed kuuleksid evangeeliumi ja saaksid võimaluse vastu võtta Jeesuse Kristuse oma elus. Oleme tänulikud Jumalale, et Ta on meile usaldanud selle olulise ülesande ning anname endast parima, et täita seda missiooni.