Noortetöö

Noortetöö

Ootame noori alates 12. eluaastast meie täiesti ebatavaliselt tavalisele noortekale! Meie eesmärk on veeta koos aega ja paremini tundma õppida nii Jumalat, ennast kui ka üksteist.

Avatud kõigile

Meil ei ole siin kinnist ringi, kuhu keegi teine tulla ei saa. Meie üritused ja tegemised on avatud kõigile ning ootame juba teid. Enamik meist on küll kristlased, kuid see ei tähenda, et peate pühana ja valgetes riietes kohale tulema. Tulge just sellisena, nagu olete!

Tule ja näe meid noortekal!

Ootame teid meie noortekale, kus saate veeta aega teiste noortega, lõbutseda, õppida ning avastada uusi asju. Meie noortekas on koht, kus saate olla ise ja leida uusi sõpru. Tulge ja näete, kui lõbus ja huvitav meil siin on!

Loe rohkem meie tegevusest

Muusikatöö

Muusikatöö

“Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus: Kasvatades järgmist põlvkonda ülistajaid”

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuse eesmärk

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuse eesmärgiks on kasvatada järgmist põlvkonda ülistajaid ning olla kogu südamest Jumala kiitjateks. Meie muusikateenistuse all toimetavad nii kogenud ülistajad, noored ülistajad kui ka väikesed muusikud. Ülistus on meie jaoks midagi enamat kui vaid muusika ja instrumendid – see on mõtteviis ja teenimine. Me ei tegele ülistuses enda näitamisega, vaid aitame tuua Jumala ligiolu koguduse teenistusse.

Hea ülistaja omadused

Hea ülistaja on alandlik, pühendunud ja igatseva südamega. Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus on üks suur meeskond, kes toetavad ja kasvavad koos, otsides ja kiites Jumalat. Meie eesmärk on luua keskkond, kus igal üksikisikul on võimalus oma andeid ja oskusi kasutada ning Jumalat teenida.

Koostöö teiste kogudustega

Kord kuus koondame kokku mitu kogudust, et koos ülistusõhtutel ülistuses ja palves Jumalat teenida. Samuti toetame võimalusel teiste koguduste ülistustööd. Usume, et ühendades jõud, saame veelgi võimsamalt Jumalat kiita ja tema lähedust kogeda.

Türi Misjonikoguduse Muusikateenistus on avatud kõigile, kes soovivad Jumalat teenida läbi muusika. Ootame sind liituma meiega, olgu sul kogemusi palju või vähe. Meie meeskond on valmis sind toetama ja aitama sul kasvada ülistajana.

Tule ja avasta ülistamise rõõm koos meiega Türi Misjonikoguduse Muusikateenistuses!

Naistekad

Naistekad

Naistekad

Naistekate eesmärk on ühendada koguduse naisi, õppida üksteist tundma, olla osaduses, kutsuda külla ka teiste koguduste naisi. Meie eesmärk on uurida Jumala sõna ja tunnistada, mida Jumal on meie jaoks teinud. Koos ülistada ja palvetada ning teha eestpalveid olukordadele, mis võivad meile tunduda võimatud, kuid Jumala jaoks on kõik võimalik.

Meie koosolekud on täis julgustust ja üksteise toetamist. Me ei lase vaenlasel meid maha suruda, vaid astume vaimsesse võitlusesse. Oleme teadlikud, et Jumal on meiega ja meis ning keegi ei saa olla meie vastu.

Roomlaste 12:5 ütleb: “Nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” See tähendab, et meie kõigi ühendatus Kristuses on tugev ning üksteise toetamine on oluline.

Koguja 4:12 rõhutab, et üksinda on raske vastu pidada, kuid kaks inimest suudavad juba rohkem saavutada. Kolmekordne lõng ei kista kergesti katki. See meenutab meile, et üheskoos oleme tugevad ja suudame ületada kõik takistused, mis meie teele satuvad.

Naistekad on avatud kõigile naistele, kes soovivad osaleda meie koosolekutes. Koos saame kogeda õnnistust, rahu, rõõmu ja soovi teenida Jumalat ning üksteist.

Abilistetöö

Abilistetöö

Valmistumine ja pühendumus jumalariigi tööle

Oleme kutsutud olema tähelepanelikud igal hetkel ja igas olukorras, et mitte tekitada segavaid faktoreid, mis võiksid jutlustajalt tähelepanu ära võtta. Meie eesmärk on toetada pastori tööd ja tagada, et Jumala sõna saaks takistusteta kuulutatud.

Pühendumus ja valmistumine abiliste tööle on pühendumus teha jumalariigi tööd samal tasemel kui kõik teised tööd koguduses. Selleks peame olema valmis ja võtma aega koos Jumalaga, et kõik, mida teeme, oleks tehtud Temale ja Tema kiituseks ning auks.

Meie ülesanne on olla valmis teenima igal hetkel, olles täielikult pühendunud Jumala teenimisele. See tähendab, et meie süda ja meel peavad olema avatud Jumala juhtimisele ning valmis tegutsema Tema tahtele vastavalt.

Teenimine ja armastus abiliste töös

Teenimine ja armastus abiliste töös on teenimine teiste inimeste heaks armastuses. Meie ülesanne on olla abiks ja toeks koguduse liikmetele ning aidata neil leida lahendusi erinevatele probleemidele ja väljakutsetele.

Koguduse abilistena on meil võimalus näidata armastust ja hoolivust teiste vastu ning anda neile tuge ja julgustust nende vaimulikul teekonnal. Meie teenimine peaks olema eeskujuks teistele ning aitama kaasa koguduse ühtsusele ja kasvule.

Tähtsus ja mõju meie teenimisel

Meie teenimine koguduses on oluline ja sellel on suur mõju. Kui me oleme tähelepanelikud ja pühendunud Jumala teenimisele, siis see mõjutab positiivselt koguduse dünaamikat ja ühtsust.

Meie teenimine võib olla inspiratsiooniks teistele koguduse liikmetele ning julgustada neid ka ise teenima. Kui me näitame armastust ja hoolivust teiste vastu ning oleme valmis abistama, siis see loob koguduses soodsa keskkonna, kus inimesed tunnevad end toetatuna ja armastatuna.

Lisaks sellele, meie teenimine aitab kaasa Jumala sõna levikule ja koguduse kasvule. Kui me oleme valmis ja avatud Jumala juhtimisele ning teeme Tema tööd rõõmuga, siis see tõmbab ligi uusi inimesi ja aitab neil leida tee Jumala juurde.

Seega, olles tähelepanelikud, pühendunud ja armastavad abilised, saame anda oma panuse koguduse ülesehitamisse ja Jumala riigi töösse. Meie teenimine on oluline ja väärtuslik ning see annab meile võimaluse olla osa Jumala suurest plaanist.

Meestekad

Meestekad

Meestetöö: ühendades jõu ja kasvatades usku

Alates 2017. aastast on Türi Misjonikogudus pakkunud meestele, nii oma kogudusest kui ka väljastpoolt, kohta, kus koos kasvada, üksteist toetada ja sügavamaid suhteid Jumalaga arendada. Meie meestegrupp kohtub igal kuul, et jagada osadust, palvetada üheskoos, õppida koos Jumala Sõna ja arutleda elulistel teemadel.

Meestekad on suurepärane võimalus ühendada meeste jõud ja palve, mis tõuseb Jumala ette ning muudab reaalsust. See on koht, kus palvetame ja loeme Jumala sõna, arutame tähtsaid teemasid, toetame ja julgustame üksteist. Meeste koosolekud on südamest südamesse toimuvad koosolekud, kus iga mees saab jagada oma mõtteid, kogemusi ja palveid, leides jõudu ja tugevust üksteise toetusest.

Me usume, et selline kooskäimine mitte ainult ei süvenda iga mehe suhet Jumalaga, vaid ka soodustab vaimset kasvu. Oodatud on kõik mehed, kes soovivad oma usuelus sügavamale minna, oma igatsusi ja vajadusi Jumala ette tuua ning kogeda vägevat meeste palvet ja ühendust Jumalaga.

Miks Meestetöö On Oluline?

Meie eesmärk on toetada mehi nende rollides perekonnapeadena, abikaasadena ja Jumala teenijatena, pakkudes juhendamist ja selgust mehelikkuse ja kristliku elu kohta. Me oleme näinud, kuidas see teenistus on positiivselt mõjutanud meie meeste perekondi ja avanud uusi võimalusi meestele, et leida tee Kristuse juurde.

Liitu Meiega

Kui oled huvitatud meie meestegrupiga liitumisest või soovid rohkem teada, ootame sind igal kuu esimesel teisipäeval kell 19.00 Türi Misjonikoguduses. Liitu meiega meestekatel ning koge Jumala väge ja meeste ühist palvet!

Meediatöö

Meediatöö

Türi Kristliku Misjonikoguduse mitmekülgne multimeedia töö

Türi Kristliku Misjonikoguduse multimeedia töö on mitmekülgne ja pakub väljakutseid nii uutele kui ka vanadele töötegijatele. Meie kogudus annab võimaluse end proovile panna heli, video ja meediatöö alal.

Multimeedia töö tähtsus tänapäeva ühiskonnas

Tänapäeva ühiskonnas on multimeedia töö kogudustes saamas järjest olulisemaks teenimise valdkonnaks. Eriti tugevalt tundsime seda COVID-19 pandeemia ajal, mil inimesed said osa meie koguduse teenistustest just videoülekannete kaudu. Multimeedia võimaldab meil jõuda inimesteni, kes ei saa alati osaleda füüsiliselt koguduse üritustel. See on suurepärane viis jagada sõnumit ja teenida kogukonda.

Liitu meiega ja proovi multimeedia tööd

Kutsume just sind, kes tunned, et multimeedia töö võiks olla sulle väljakutseks, meiega liituma. Sinu seljataga on meeskond inimesi, kes sind algusest lõpuni toetavad. Koos saame olla meeskond, kes teeb Jumala tööd, mis on sama tähtis kui iga muu koguduse töövaldkond.

Olenemata sellest, kas sul on juba kogemusi multimeedia valdkonnas või oled alles alustaja, pakume sulle võimalust õppida ja kasvada. Meie koguduses on olemas vajalikud seadmed ja tugi, et saaksid end arendada heli-, video- ja meediatöö alal.

Multimeedia töö hõlmab mitmeid erinevaid ülesandeid, millest igaüks pakub oma väljakutseid. Heli töö hõlmab helisüsteemide seadistamist nii kohapeal kui ka otseülekannete jaoks. Video töö hõlmab otseülekannete ja salvestuste tegemist, et inimesed saaksid osa koguduse teenistustest ka siis kui nad asuvad välismaal või ei saa mingil muul põhjusel tulla kohapeale. Meediatöö hõlmab sõnade ja kirjakohtade näitamist ekraanil, et aidata inimestel jälgida jumalateenistusi ja muid üritusi.

Kui sa tunned, et sul on huvi ja soov panustada multimeedia töösse, võta meiega ühendust. Oleme avatud uutele ideedele ja ootame sind meie meeskonda. Saad olla osa Jumala tööst ja teenida kogudust läbi multimeedia.

Liitu meiega ja avasta, kui põnev ja tähtis võib olla multimeedia töö koguduses!