Naistekad

Naistekad

Naistekate eesmärk on ühendada koguduse naisi, õppida üksteist tundma, olla osaduses, kutsuda külla ka teiste koguduste naisi. Meie eesmärk on uurida Jumala sõna ja tunnistada, mida Jumal on meie jaoks teinud. Koos ülistada ja palvetada ning teha eestpalveid olukordadele, mis võivad meile tunduda võimatud, kuid Jumala jaoks on kõik võimalik.

Meie koosolekud on täis julgustust ja üksteise toetamist. Me ei lase vaenlasel meid maha suruda, vaid astume vaimsesse võitlusesse. Oleme teadlikud, et Jumal on meiega ja meis ning keegi ei saa olla meie vastu.

Roomlaste 12:5 ütleb: “Nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” See tähendab, et meie kõigi ühendatus Kristuses on tugev ning üksteise toetamine on oluline.

Koguja 4:12 rõhutab, et üksinda on raske vastu pidada, kuid kaks inimest suudavad juba rohkem saavutada. Kolmekordne lõng ei kista kergesti katki. See meenutab meile, et üheskoos oleme tugevad ja suudame ületada kõik takistused, mis meie teele satuvad.

Naistekad on avatud kõigile naistele, kes soovivad osaleda meie koosolekutes. Koos saame kogeda õnnistust, rahu, rõõmu ja soovi teenida Jumalat ning üksteist.