Naistekad

Naistekad

Naistekad

Naistekate eesmärk on ühendada koguduse naisi, õppida üksteist tundma, olla osaduses, kutsuda külla ka teiste koguduste naisi. Meie eesmärk on uurida Jumala sõna ja tunnistada, mida Jumal on meie jaoks teinud. Koos ülistada ja palvetada ning teha eestpalveid olukordadele, mis võivad meile tunduda võimatud, kuid Jumala jaoks on kõik võimalik.

Meie koosolekud on täis julgustust ja üksteise toetamist. Me ei lase vaenlasel meid maha suruda, vaid astume vaimsesse võitlusesse. Oleme teadlikud, et Jumal on meiega ja meis ning keegi ei saa olla meie vastu.

Roomlaste 12:5 ütleb: “Nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” See tähendab, et meie kõigi ühendatus Kristuses on tugev ning üksteise toetamine on oluline.

Koguja 4:12 rõhutab, et üksinda on raske vastu pidada, kuid kaks inimest suudavad juba rohkem saavutada. Kolmekordne lõng ei kista kergesti katki. See meenutab meile, et üheskoos oleme tugevad ja suudame ületada kõik takistused, mis meie teele satuvad.

Naistekad on avatud kõigile naistele, kes soovivad osaleda meie koosolekutes. Koos saame kogeda õnnistust, rahu, rõõmu ja soovi teenida Jumalat ning üksteist.

Abilistetöö

Abilistetöö

Valmistumine ja pühendumus jumalariigi tööle

Oleme kutsutud olema tähelepanelikud igal hetkel ja igas olukorras, et mitte tekitada segavaid faktoreid, mis võiksid jutlustajalt tähelepanu ära võtta. Meie eesmärk on toetada pastori tööd ja tagada, et Jumala sõna saaks takistusteta kuulutatud.

Pühendumus ja valmistumine abiliste tööle on pühendumus teha jumalariigi tööd samal tasemel kui kõik teised tööd koguduses. Selleks peame olema valmis ja võtma aega koos Jumalaga, et kõik, mida teeme, oleks tehtud Temale ja Tema kiituseks ning auks.

Meie ülesanne on olla valmis teenima igal hetkel, olles täielikult pühendunud Jumala teenimisele. See tähendab, et meie süda ja meel peavad olema avatud Jumala juhtimisele ning valmis tegutsema Tema tahtele vastavalt.

Teenimine ja armastus abiliste töös

Teenimine ja armastus abiliste töös on teenimine teiste inimeste heaks armastuses. Meie ülesanne on olla abiks ja toeks koguduse liikmetele ning aidata neil leida lahendusi erinevatele probleemidele ja väljakutsetele.

Koguduse abilistena on meil võimalus näidata armastust ja hoolivust teiste vastu ning anda neile tuge ja julgustust nende vaimulikul teekonnal. Meie teenimine peaks olema eeskujuks teistele ning aitama kaasa koguduse ühtsusele ja kasvule.

Tähtsus ja mõju meie teenimisel

Meie teenimine koguduses on oluline ja sellel on suur mõju. Kui me oleme tähelepanelikud ja pühendunud Jumala teenimisele, siis see mõjutab positiivselt koguduse dünaamikat ja ühtsust.

Meie teenimine võib olla inspiratsiooniks teistele koguduse liikmetele ning julgustada neid ka ise teenima. Kui me näitame armastust ja hoolivust teiste vastu ning oleme valmis abistama, siis see loob koguduses soodsa keskkonna, kus inimesed tunnevad end toetatuna ja armastatuna.

Lisaks sellele, meie teenimine aitab kaasa Jumala sõna levikule ja koguduse kasvule. Kui me oleme valmis ja avatud Jumala juhtimisele ning teeme Tema tööd rõõmuga, siis see tõmbab ligi uusi inimesi ja aitab neil leida tee Jumala juurde.

Seega, olles tähelepanelikud, pühendunud ja armastavad abilised, saame anda oma panuse koguduse ülesehitamisse ja Jumala riigi töösse. Meie teenimine on oluline ja väärtuslik ning see annab meile võimaluse olla osa Jumala suurest plaanist.