Evangelism and Misjon

Evangelism and Misjon

Evangelism ja misjon meie koguduses

Meie kogudus on alati pööranud suurt tähelepanu evangelismile ja misjonile. Juba koguduse rajamisest peale oleme püüdnud jõuda inimesteni nii meie linnas, Eestis kui ka kaugemal, tuhandete kilomeetrite kaugusel. Oleme saatnud välja lühiajalisi misjonimeeskondi, et kuulutada evangeeliumi kaugetes maades, kuid samal ajal teeme pidevat evangeelset tööd Türi linnas, eriti laste- ja noortetöös ning jalgpalli teenistuses. Lisaks sellele korraldame igakuiseid käesirutusprogramme abivajajatele.

Draama kui väljasirutuse vahend

Meie kogudus sündis kesk-Eestis, kui me korraldasime draamaetenduse “Taeva väravad ja põrgu leegid”. Selle etenduse ajal vastas üle 70 inimese altarikutsetele ning nad võtsid vastu Jeesuse Kristuse kui oma isikliku Päästja. See võimas evangeelne draama on olnud meie koguduses pidevalt kasutusel ja alati on selle kaudu tulnud inimesi usule.

Lisaks meie kohalikule tööle on see draama saanud üheks peamiseks väljasirutuse vahendiks ka teistes Eesti, Baltikumi ja paljude teiste maade ja rahvaste jaoks. Oleme alati avatud uutele väljakutsetele, millega jõuda mittekristliku kogukonnani. Usume, et koguduse kõige olulisem eesmärk on jõuda nendeni, kes veel ei tunne Jeesust.

Pidev otsing uute võimaluste järele

Evangelism ja misjon on sügavalt juurdunud meie koguduse DNA-sse ning me ei jää kunagi seisma saavutatu juurde. Oleme pidevalt otsimas uusi võimalusi ja vahendeid, kuidas kuulutada evangeeliumi ja jõuda inimesteni, kes veel ei ole kuulnud Jeesusest.

Korraldame oma linnas erinevaid üritusi, mis on suunatud mittekristlastele. Lisaks draamaetendustele oleme korraldanud kontserte, seminare ja kogukondlikke üritusi, et luua platvorme, kus inimesed saavad kuulda Jumala armastusest ja päästest. Oleme avatud ka uutele tehnoloogilistele võimalustele, nagu sotsiaalmeedia ja veebipõhised platvormid, et jõuda laiema auditooriumini.

Samuti teeme koostööd teiste kogudustega ja organisatsioonidega, et tugevdada meie misjonitööd. Oleme osa suuremast võrgustikust, mis ühendab erinevaid kogudusi ja misjonäre üle Eesti ja maailma. Selline koostöö võimaldab meil jagada ressursse, kogemusi ja teadmisi ning töötada üheskoos selle nimel, et rohkem inimesi jõuaks Jumala armastuseni.

Meie kogudus on pühendunud sellele, et kõik inimesed kuuleksid evangeeliumi ja saaksid võimaluse vastu võtta Jeesuse Kristuse oma elus. Oleme tänulikud Jumalale, et Ta on meile usaldanud selle olulise ülesande ning anname endast parima, et täita seda missiooni.