Abilistetöö

Abilistetöö

Valmistumine ja pühendumus jumalariigi tööle

Oleme kutsutud olema tähelepanelikud igal hetkel ja igas olukorras, et mitte tekitada segavaid faktoreid, mis võiksid jutlustajalt tähelepanu ära võtta. Meie eesmärk on toetada pastori tööd ja tagada, et Jumala sõna saaks takistusteta kuulutatud.

Pühendumus ja valmistumine abiliste tööle on pühendumus teha jumalariigi tööd samal tasemel kui kõik teised tööd koguduses. Selleks peame olema valmis ja võtma aega koos Jumalaga, et kõik, mida teeme, oleks tehtud Temale ja Tema kiituseks ning auks.

Meie ülesanne on olla valmis teenima igal hetkel, olles täielikult pühendunud Jumala teenimisele. See tähendab, et meie süda ja meel peavad olema avatud Jumala juhtimisele ning valmis tegutsema Tema tahtele vastavalt.

Teenimine ja armastus abiliste töös

Teenimine ja armastus abiliste töös on teenimine teiste inimeste heaks armastuses. Meie ülesanne on olla abiks ja toeks koguduse liikmetele ning aidata neil leida lahendusi erinevatele probleemidele ja väljakutsetele.

Koguduse abilistena on meil võimalus näidata armastust ja hoolivust teiste vastu ning anda neile tuge ja julgustust nende vaimulikul teekonnal. Meie teenimine peaks olema eeskujuks teistele ning aitama kaasa koguduse ühtsusele ja kasvule.

Tähtsus ja mõju meie teenimisel

Meie teenimine koguduses on oluline ja sellel on suur mõju. Kui me oleme tähelepanelikud ja pühendunud Jumala teenimisele, siis see mõjutab positiivselt koguduse dünaamikat ja ühtsust.

Meie teenimine võib olla inspiratsiooniks teistele koguduse liikmetele ning julgustada neid ka ise teenima. Kui me näitame armastust ja hoolivust teiste vastu ning oleme valmis abistama, siis see loob koguduses soodsa keskkonna, kus inimesed tunnevad end toetatuna ja armastatuna.

Lisaks sellele, meie teenimine aitab kaasa Jumala sõna levikule ja koguduse kasvule. Kui me oleme valmis ja avatud Jumala juhtimisele ning teeme Tema tööd rõõmuga, siis see tõmbab ligi uusi inimesi ja aitab neil leida tee Jumala juurde.

Seega, olles tähelepanelikud, pühendunud ja armastavad abilised, saame anda oma panuse koguduse ülesehitamisse ja Jumala riigi töösse. Meie teenimine on oluline ja väärtuslik ning see annab meile võimaluse olla osa Jumala suurest plaanist.