Ülistus

MUUSIKA OLEMUS

Muusika on Jumala looming. Psalm 22:4 - Tema istmeks (trooniks) on Iisraeli (koguduse) kiituselaulud. Nii näeme, et Jumalal on hea meel, kui me laulame ja Teda kiidame, nii et Ta paneb oma trooni meie keskele, istub seal ja naudib seda. [/dropcap] 
Taevas on muusika. Ilmutuse 7:9-10 - Taevas on palju laulu ja muusikat ja Jumala kiitmist See saab olema ülivõimas Ilmutuse 14:2 - nagu vete kohin ja mürin. Seal ei laulda Jumalale nii moka otsast, vaid kogu südamest ja häälest!

Maapeal me toome Jumalale ülistusohvrit Heebrea 13:15- taevas ei ole see enam ohver vaid selle reaalsuse nägemine, mida me siin usume  Ilmutuse 7:15 – räägib ülistusest, mis on kestev kogu igaviku – see on nii lahe, et ei taha kuidagi lõppeda seal. Meie teenistustel me vahel ütleme et oli täna vast pikk ülistus - 35 minutit...

Osa muusikast on langenud. Jumal lõi muusika oma ülistust juhtiva ingli, Lutsiferi sisse Hesekiel 28:11-18. Kui Lutsifer kõndis taevas, siis tema seest väljus muusika ja see kiitis Jumalat. Kui Lutsifer langes siis langes koos temaga ka üks osa muusiakast Jesaja 14:10-15 Täna sai langenud Lutsiferist Saatan, kes on kõige kurjuse pealik ja initsiaator. Saatan kasutab langenud muusikat, et ülendada järgmisi sõnumeid:

 1. VASTUHAKK
 2. MORAALITU SEX JA PERVERSSUSED
 3. ALKOHOL JA NARKOOTIKUMID
 4. VÄÄRRELIGIOONID
 5. VÄGIVALD
 6. OKULTISM, NÕIDUS
 7. ENESETAPP 

On oluline väga hoolega valida muusikat mida me kuulame. Meame alati küsima, et mida see kannab edasi. Vahel võib olla mõni väga ilus ja haarav hit lugu, mis ülendab vabasid armu suhteid, mis ei ole Jumalikud. Muusika on vaimne edasikande vägi

MUUSIKA JUMALA KIITMISEKS JA ÜLISTAMISEKS 

Muusika on parim vahend Jumala ülistuseks. Psalm 100:2

Psalm 95:2 - kiitke Teda muusika ja lauluga NIV. Muusikaga Jumala kiitmine võimaldab sul olla selle sees kogu oma olemusega: VAIM, HING JA IHU. Kuid siiski peab meeles pidama, et Jumal ei vaata sinu muusikalise talendile, vaid sinu südamele, kui sa ülistad. See ei pruugi kõlada musikaalselt parim, kuid sinu südamest tulev ülistus on Jumalale meeldiv. Samas on see ka vastupidi tõde: Sa võid küll hästi laulda/mängida, kuid see ei pruugi veel olla automaatselt ülistus. Mitte iga talentisaates esineja ei ole Jumala õlistaja. Johannese 4:23,24  kõneles Jeesus milliseid ülistajaid Isa otsib: ülistajaid vaimus ja tões. 

Võime võtta kokku Jumala kiitmise 3 sõnaga:

 1. TÄNUMEEL – Tänuhoiak kellegi vastu. See on mida sa endas kannad Jumala vastu ja seda väljendad Talle.
  TÄNUMEEL: 1.Tessaloonika 5:18 – Olge tänulikud iga olukorra sees. Kolossa 3:15 – ja olge tänulikud Psalm 100:4 – Tulge sisse Tema väravast tänuga. Tänumeel on see, kui sa märkad ja hindad seda, mida keegi on sinu eest teinud. Tänamatus: Kui sa võtad vastu kellegi headust ja naudid seda, kuid mitte kunagi ei võta vaevaks öelda AITÄH. Paljud maailmas elavad selle hoiakuga. Suurim tänamatus: Matteuse 22:1-7 -  on see, kui me lükkame tagasi Jumala suurima ohvri ja kutse, mida Ta on meile oma Poja elu hinnaga valmistanud.
   
 2. KIITUS – Vägi, mis murrab vangla uksed sinu elus niisamuti, kui see juhtus Pauluse ja Siilasega Filipi vanglas.
  KIITUS:    Psalm 8:3 – Imikute suust Ta valmistab kiitva väe. 2. Moosese 14:11-12– Nad laulsid ja tantsisid Jumalale, siis, kui olid läinud läbi Punasest Merest, kuid oleks pidanud kiitma Jumalat ENNE, kui läksid sellest läbi

  Me peaks kiitma Jumalat kolmel ajaperioodil: 

  Katsumuse eel – Kui rahvas oli aetud nurkka ja vaenlane ajas neid taga, süüdistasid nad Jumalat ja Moosest ja vaatasid iagtsusega tagasi Egiptuse orjuse peale. Tegelikult, kui me kiidame Jumalat oma raskustes ja kitsikustes, siis see toob Jumala väe meie olukorda ja murrab selle. 

  Katsumuse sees
  – Rahvas oli  hirmul ja värisesid ja ei olnud kindlad kas näevad und või on see ilmsi, kui Jumal tõesti lõhestas neile mere, kust nad said läbi minna. Nad ei kiitnud siis Jumalat, kuid oleks pidanud. 

  Katsumuse järel – 2. Moosese 14:30,31 kui nad nägid viimase egiptlase laipa ujumas siis nad USKUSID, LAULSID JA KIITSID Jumalat. Seda on muidugi lihtne teha, kui kõik on korras. 

  TAAVET oli teisest materjalist mees: Ta laulis alati katsumuse eel, sees ja järel, sellepärast oli ta Jumala südamekohane mees.Psalm 27:2-3 – Ta tunnistas usus võittu, ka siis,kui Sauli mehed olid ta sisse piiranud  Psalm 34: 1-11– Ajal, mil ta oli kohutavas ahastuses, juhtis ta teisi Jumala kiituses.Kogemustest tean üelda, et ülistuse juhtimine on eriliselt väljakutseline hingelise kitsikuse ajal.  

  JUMALA KIITUSES ON VÄGI:  

  Psalm 149:7-9  – Meie kiitus vabastab Jumalat kätte maksma ja kinni siduma. Selleks vajab Jumal meie kiitust ka vastandlikes olukordades.  2. Ajaraamat 20 Joosafat otsis strateegiat vaenlase lõksust pääsemiseks, kuid sai hoopis Jumalalt ootamatu vastuse KIIDA JUMALAT- ja siis sa saad võidu! Apostlite teod 16:25– Kiitus päästab lahti vangla uksed nagu see oli Pauluse ja Siilasega, kui nende seljad olid pekstud verele – nad laulsid kiitust Jumalale ja tuli oodatud võit! 

  Kuidas on võimalik laulda kiitust hädaldamise asemel? 

  Maailm ootab meilt laulu raskustes Psalm 137:3-4 See eristab meid maailmast, kui me reageerime raskustele erinevalt, kui maailm seda teeb. Paabelis küsiti neilt laulu, sest Jumala rahvas oli tuntud oma lauluga Jumala kiitmise poolest.

  Kui sa ei kiida raskustes, siis on su kiitus silmakirjalik 2. Moosese 15: 22-24 – Miks nad kiitsid pühapäeval ja kolmapäeval süüdistasid Jumalat? Sest see polnudki kiitus, vaid hingeline reakstsioon. Raskustes tuleb esile meie tõeline kiitus, mis lähtub meie sisemusest – võidu saavutades võib see olla vaid hingeline.

  Arenda asjadede nägemist ususilmaga. Me näeme sageli asju nii nagu need on ja mitte seda, mis on tõotatud.

   Heebrea 11:7,13Heebrea 11 peatükis räägib meile inimestest, kes nägid asju ette, uskusid et nende olukord saab muutuma ja nad kiitsid Jumalat.

  Meenuta aegu, kus Jumal on olnud sulle ustav. Kui Iisrael oleks Punase mere ääres meenutanud nädalavanuseid sündmusi, siis nad ei oleks hakanud nurisema. Jukmal oli neid just vägeva käega päästnud Egiptusest, teinud meeletuid imesid.... kahjuks olid nad selle unustanud. Psalm 105:1-5 – Tänage...meenutage – seda ootab Jumal meilt. Psalm 106:7 - ...ega pidanud meeles suurt heldust... Nii võib meile juhtuda, et oleme Jumala ustavuse suhtes dementsed aga hädades nuriseme esimese reaktsioonina ja unustame Tema kiituse! Jesaja 61:3– Asenda oma lein ja hädaldamine kiitusega.

  Kiitmine raskustes on alati ohver Heebrea 10:13-15, Psalm 50:7-15 Kui anname raha, siis tegelikult anname ainult seda, mis juba on Jumala oma nagunii. Kui Ta tahaks, siis Ta võiks selle võtta me käest ära. Sinu ainus ohver on tänu – see kuulub sinule ja sa võid seda anda Jumalale või pidada seda endale – parem anna!

  Psalm 27:4-7 – Hõiskamisohvrid, on need, kui ei ole just tuju hõisata. Kui palju sa tunneks oma tunnetes et hõisata, kui oled kaotanud töö, kui oled murdnud käeluu... siis on hõiskamine ohver! 

 3. ÜLISTUS – Paik, kus sa kohtud Jumalaga. See on sügavam suhtlemise koht Jumalaga.  

Ülistus on Jumala läheduses viibimine. See on koht ja positsioon vaimus, kus sa unustad ära kõik ja annad ennast Jumala ülistamiseks ja Tema imetlemiseks. Sa ei pea kasutama isegi palju sõnu ülistamiseks, sest ülistus  on sinu armastuse väljendus sinu südamest Jumalale. Ülistuses on südamehoiak määrav – mitte sõnad Johannese 4:24

Ülistus on Jumala ülendamine üle enda tahte, üle oma tunnete, üle olukordade, milles sa oled, üle sinu vaenlaste. Ülistuses sa tunnetad ja koged Jumala lähedust.

Ülistus on jõgi, millesse sa pead astuma. Sa võid olla jõe ääres ja vaadata kuidas teised ujuvad, kuid ei pruugi ise selles osaleda. Ülistusse astumine on sageli enda ületamine – oma väsimuse ja muude tunnete, mis peavad saama ületatud ja Jumala ülistuse jõkke hüppamine ja seal ujumine ja selle nautimine.

 

Tags: töö Ülistus kiitus laulud